Game về Tháp dinh dưỡng và Tháp vận động
(Bấm chuột vào hình dưới đây để tham gia chơi GAME)

Game về Tháp dinh dưỡng
Game về Tháp vận động
Các Game trí tuệ khác dành cho học sinh

                                 Hướng dẫn cách chơi GAME

1. Game về tháp dinh dưỡng

Hướng dẫn cách chơi:

Các bạn hãy tự mình xây dựng Tháp Dinh dưỡng nhé, qua các bước sau
  • Bước 1: Xắp xếp các ô màu tương ứng bên tay phải vào khung hình bên tay trái (click và giữ phím trái chuột vào các ô màu bên tay phải và kéo sang khung hình bên tay trái, đến vị trí thích hợp thì thả tay ra). Hoàn thành bước 1 rồi, các bạn sẽ tiếp tục sang bước 2 nhé.

  • Bước 2: Tiếp tục xắp xếp các loại thực phẩm vào ô màu thích hợp bên tay trái nhé (click và giữ phím trái chuột vào các nhóm thực phẩm bên tay phải và kéo sang khung hình bên tay trái, đến vị trí thích hợp thì thả tay ra)
Bạn đừng lo! Nếu làm chưa được, bạn có thể bắt đầu lại bất cứ khi nào, và có cả đáp án đấy nhé!
  • Các bạn hãy click vào hình dưới đây và chọn vào "Tháp dinh dưỡng" để bắt đầu chơi.

 


2. Game về Tháp vận động

Hướng dẫn cách chơi:

Các bạn hãy tự mình xây dựng Tháp vận động nhé, qua các bước sau
  • Bước 1: Xắp xếp các ô màu tương ứng bên tay phải vào khung hình bên tay trái (click và giữ phím trái chuột vào các ô màu bên tay phải và kéo sang khung hình bên tay trái, đến vị trí thích hợp thì thả tay ra). Hoàn thành bước 1 rồi, các bạn sẽ tiếp tục sang bước 2 nhé.

  • Bước 2: Tiếp tục xắp xếp các loại hình vận động vào ô màu thích hợp bên tay trái nhé (click và giữ phím trái chuột vào các loại hình vận động bên tay phải và kéo sang khung hình bên tay trái, đến vị trí thích hợp thì thả tay ra)

    Bạn đừng lo! Nếu làm chưa được, bạn có thể bắt đầu lại bất cứ khi nào, và có cả đáp án đấy nhé!

  • Các bạn hãy click vào hình dưới đây và chọn vào "Tháp vận động" để bắt đầu chơi.


 

Chúc các bạn may mắn !

Lượt xem : 9513