Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
(Dành cho trẻ từ 5 tuổi đến 19 tuổi)
Ngày sinh
Giới tính
Cân nặng (kg)
 (ki-lô-gam)
Chiều cao (cm)
 (xen-ti-met)