Sử dụng nước đúng – bí quyết giữ gìn sức khỏe Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi con người. Quan tâm đến việc ăn, uống một cách khoa học là bí quyết để giữ gìn sức khỏe. Nước chiếm 60 – 70% trọng lượng cơ thể. Chi tiết
Bảo vệ tài nguyên nước Nguy cơ thiếu nước đặc biệt là nước ngọt và sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất.
Chi tiết
Vai trò của Nước đối với Sức khỏe Nước là một trong những thành phần cơ bản của sự sống. Để đảm bảo sức khỏe tốt, nước cần được bổ sung hàng ngày nhằm thay thế lượng nước mất qua nước tiểu, qua đường thở, qua da... Chi tiết