Bài 12 - Thực hành - Món nướng (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món nướng vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
Chi tiết
Bài 11 - Thực hành - Món xào (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món xào vào việc thực hành chế biến các món cụ thể. Chi tiết
Bài 10 - Thực hành - Món rán (Công nghệ nấu ăn lớp 9) 1. Biết ứng dụng nguyên tắc chung của món rán vào việc thực hành chế biến các món cụ thể.
Chi tiết