Bài 22 - THỰC HÀNH - Xây dựng thực đơn (Sách Công nghệ lớp 6) Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng thực đơn đã học, học sinh sẽ thực hiện 2 loại thực đơn. Thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày, Thực đơn dùng cho các bữa ăn liên hoan hay bữa cỗ... Chi tiết
Bài 22 - Quy trình tổ chức bữa ăn (Sách Công nghệ lớp 6) Thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, cỗ, liên hoan hay bữa ăn thường ngày…
Chi tiết
Bài 21 - Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình (Sách Công nghệ lớp 6) Bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và về các chất dinh... Chi tiết
123