Bài 5 - Cơ quan của hệ tiêu hóa
 
Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?


Chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan tiêu hóa?


"Ghép chữ vào hình"
Lượt xem : 19460