Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng


Hãy chỉ và nói các việc nên làm và không nên làm để chăm sóc và bảo vệ răng?


Tại sao có bạn bị sún răng, bị sâu răng?

Lượt xem : 5539