Hình ảnh tháp dinh dưỡng, vận động


Hình 1: Tháp dinh dưỡng


Hình 2. Hình ảnh minh họa kích cỡ đơn vị ăn của một số đơn vị trong tháp dinh dưỡngHình 3: Tháp vận động 

Lượt xem : 19900