Điều khoản và điều kiện sử dụng website

Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web. Nếu người sử dụng trang web này vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây, ban quản lý trang web này có quyền cấm và ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục tham gia trang web này.

Thông tin chung

Trang web  www.ddhd.viendinhduong.vn (không bao gồm các trang liên mạng) thuộc quyền quản lý của Viện Dinh dưỡng. Để tham gia trang web này, người tham gia phải:

  • Là học sinh Việt Nam từ 6 tuổi trở lên;
  • Đồng ý với Điều kiện & Điều khoản sử dụng trang web.

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Viện Dinh dưỡng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

  • Không đăng tải các thông tin phản động, bạo lực, không lành mạnh, các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam hay vi phạm đạo đức, tín ngưỡng, văn hóa, chính trị, thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
  • Không có những hành vi xúc phạm, kích động đến những thành viên khác trên trang ddhd.viendinhduong.vn, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
  • Không được gửi đường dẫn của các website khác lên ddhd.viendinhduong.vn;
  • Tùy theo mức độ vi phạm, ban quản lý sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung hoặc chặn (block) những thành viên spam trên của trang;
  • Theo đây các bạn cũng đồng ý cấp quyền cho Viện dinh dưỡng và các thành viên của Viện dinh dưỡng sử dụng miễn phí các nội dung, hình ảnh, video, ý tưởng…đăng tải trên trang và không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào;
  • Với mục tiêu mang đến một sân chơi thân thiện và vui vẻ cho các thành viên, hi vọng sẽ nhận được những chia sẻ với nội dung phù hợp của bạn.

2. Về nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách chính xác, trung thực nhất. Viện dinh dưỡng không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Mặc dù Viện dinh dưỡng luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất và đầy đủ nhất.

3. Về bản quyền:

Viện Dinh dưỡng là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của Viện Dinh dưỡng. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Viện Dinh dưỡng.

Bất cứ điều gì bạn truyền tải, gửi hoặc tham gia bao gồm văn bản, hình ảnh hay âm thanh trở thành tài sản độc quyền của Viện Dinh dưỡng và Tập đoàn Nestlé và có thể được sử dụng, mà không có bất kỳ hạn chế nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, phân phối, truyền tải, phát sóng, xuất bản và đăng tải.

4. Về việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Viện Dinh dưỡng như chương trình khuyến mại qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang web của Viện Dinh dưỡng, ngoại trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào các trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

5. Về việc tải dữ liệu

Nếu bạn tải về máy những phần mềm, hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì phần mềm, hình ảnh, dữ liệu bạn tải về vẫn sẽ thuộc bản quyền của Viện Dinh dưỡng. Bạn chỉ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những phần mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm …

6. Thay đổi nội dung

Viện Dinh dưỡng giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

7. Đưa thông tin lên trang web

Bạn không được đưa lên, hoặc đăng tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Viện Dinh dưỡng và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.

Viện Dinh dưỡng có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên.

8. Luật áp dụng

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

Ban quản trị trang thông tin điện tử "Dinh dưỡng học đường"Lượt xem : 3535