Chính sách bảo mật dữ liệu trang mạng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web này. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc các Điều khoản và Điều kiện có trong tài liệu này một cách cẩn thận vì bất kỳ việc sử dụng trang web này mặc nhiên đồng nghĩa với sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đặt ra ở đây.

Trong trang web này, các từ ngữ "chúng tôi", "Nestlé" và "Tập đoàn Nestlé (Việt Nam) và bất kỳ các công ty thành viên, có liên quan và / hoặc các công ty liên kết là phù hợp trong bối cảnh áp dụng Chính sách bảo mật Website.

Chúng tôi được quyền chỉnh sửa chính sách An toàn và Bảo mật này theo từng thời điểm. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trong Chính sách An toàn và Bảo mật và những thay đổi quan trọng sẽ chỉ áp dụng cho những hoạt động và thông tin được thu thập kể từ sau những thay đổi đó.

Bất cứ điều gì bạn truyền tải, gửi hoặc tham gia bao gồm văn bản, hình ảnh hay âm thanh trở thành tài sản độc quyền của Tập đoàn Nestlé và có thể được sử dụng, mà không có bất kỳ hạn chế nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, phân phối, truyền tải, phát sóng, xuất bản và đăng tải.

Bạn phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu, hình ảnh mà bạn cung cấp cho Nestlé bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, tài liệu, hình ảnh mà bạn gửi để tham gia chương trình phải nằm trong quyền hạn được phép sử dụng của quý khách; điều đó có nghĩa bạn sẽ giữ cho Nestlé vô hại đối với bên thứ ba liên quan trong bất kỳ trường hợp nào vi phạm liên quan đến hình ảnh, thông tin mà bạn gửi, mọi tranh chấp liên quan đến hình ảnh, thông tin mà bạn gửi, Nestlé sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nghiêm cấm mọi hành vi như: sao chép, sửa đổi, tái xuất bản, truyền tải, phân phối, cấp phép, trao đổi, mua bán hay xuất bản bất cứ tài liệu, thông tin nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, kể cả văn bản, hình ảnh hay âm thanh, với mục đích thương mại nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nestlé Việt Nam.

Các nhãn hiệu, biểu tượng, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Thương hiệu") được hiển thị trên trang web này thuộc về, hoặc được cấp phép của Tập đoàn Nestlé và Viện Dinh Dưỡng. Sử dụng / lạm dụng Thương hiệu được hiển thị trên trang web này của bạn, hoặc trên bất kỳ nội dung khác trên trang web này, ngoại trừ theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện, đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chấm dứt sự truy cập của bạn đến trang web này hoặc bất kỳ tính năng của trang web này hoặc bất kỳ tính năng hoặc một phần của bất cứ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp ngẫu nhiên, do hậu quả, thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp, chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh từ việc truy cập của bạn, sử dụng, thay đổi nội dung của trang web này hoặc phát sinh từ bất kỳ các trang web bạn truy cập thông qua một liên kết từ trang web này.

Hơn nữa, Tập đoàn Nestlé sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phải chịu hoặc gây ra bởi virus có thể tấn công thiết bị máy tính của bạn hoặc các tài sản khác vì lý do của việc sử dụng, truy cập hoặc tải về bất cứ tài liệu nào từ website này.


Lượt xem : 3635