Giới thiệu Chương trình Nestlé Healthy Kids tại Việt Nam được hỗ trợ bởi Công ty Nestlé Việt Nam, phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao kiến ​​thức dinh dưỡng và tuyên truyền lối sống lành mạnh cho trẻ em đang độ tuổi đến... Xem thêm